Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Беденски бани“
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 21 Декември 2023г. 12:19ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода

от находище „Беденски бани”

 

ОБЕКТ:

„Сгради в ПИ с идентификатор 03112.132.1 по КККР на с. Беден, община Девин, област Смолян.

Цел на заявеното водовземане

Други Цели

Водно тяло /подземен воден

обект/, в което се предвижда използването на водите

Находище „Беденски бани”, Община Девин, област Смолян разположено по уширение на долината на р. „Широколъшка” на десния и бряг и отстои на 11 км. Югоизточно от гр. Девин

Системите и съоръжения, за водовземането

Шахтов кладенец

Местност,административно- териториална и териториална единица     за съоръженията

ЕКАТТЕ

м. Беденски бани, община Девин,

област Смолян

03112

Заявено водно количество                                                                                                                

Годишно водно количество:

Q год.= 70,56 куб.м/год.

Ср.дн.дебит на черпене: = 0,003141 л/сек                                                             

 

 

           ЗДРАВКО ИВАНОВ

          КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

 Срок на обявяване:21.12.2023 - 03.01.2024 г.

  Възражения могат да се подават в 14-дневен срок в деловодството на Общинска администрация - Девин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер