Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за редовно заседание на Общински съвет - Девин на 16.02.2024 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 08 Февруари 2024г. 13:32ч.

ОбС-Девин 2


 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 16.02.2024 година /петък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 23 от 07.02.2024 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.12.2023 г. до 31.12.2023 г.и Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за IV /четвърто/ тримесечие 2023 г.

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 25 от 08.02.2024 г. относно: Определяне стойност на бална единица при формиране възнагражденията на органите на управление на „МБАЛ Девин“ ЕАД по реда на чл. 56 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 24.01.2024 г. относно: Поставяне на паметни плочи на участници от с. Михалково във войните за освобождение на България.

Докладва: Кмет на Кметство Михалково

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 06.02.2024 г. относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), за стопанската 2024/2025 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 31.01.2024 г. относно: Приемане на Общински спортен календар на община Девин за 2024 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 17 от 31.01.2024 г. относно: Календар за предвидените културни събития и прояви в Община Девин за 2024 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 31.01.2024 г. относно: Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в община Девин през 2023 г., в това число на план-сметка на дейностите за развитие на туризма в община Девин за 2023 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в община Девин за 2024 г., в т.ч. на план-сметка на дейностите за развитие на туризма за 2024 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 05.02.2024 г. относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението и по видове и категории.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 05.02.2024 г. относно: Приемане Стратегия за „Разпореждане и управление на общинската собственост за периода 2023 - 2027 г. на Община Девин.“

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 05.02.2024 г. относно: Приемане Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2024 година на Община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 31.01.2024 г. относно:Годишен отчет на кмета на община Девин за изпълнението на " Програмата за управление на община Девин за мандат 2019 - 2023 г." за 2023 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12. Предложение с Вх. № КО – 25 от 26.01.2024 г. относно: Приемане на Програма за управление на община Девин за периода 2023  - 2027 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 14 от 29.01.2024 г. относно:Приемане на бюджета на община Девин за 2024 година.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Инж. КАРАМФИЛ КАРОВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес:

http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:

http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер