Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Девин, насрочени на 12.02.2024 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 08 Февруари 2024г. 13:55ч.

ОбС-Девин 2


 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

1. ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ: 12.02.2024 г. /понеделник/ от 17:15 часа

 

2. ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ: 12.02.2024 г. /понеделник/ от 17:15 часа

 

3. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство”

(„УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ: 12.02.2024 г. /понеделник/ от 17:45 часа

 

4. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ: 12.02.2024 г. /понеделник / от 17:45 часа

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер