Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Дневен ред за заседание на ПК „Здравеопазване, социална политика. Екология“ на 12.02.2024 г. (понеделник) от 17:15 часа в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 08 Февруари 2024г. 10:28ч.

ОбС-Девин 2


 

ЗАСЕДАНИЕ НА ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА. ЕКОЛОГИЯ“

на 12.02.2024 г. (понеделник) от 17:15 часа в Община Девин

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО-14 от 29.01.2024 г. относно:Приемане на бюджета на община Девин за 2024 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО-15 от 31.01.2024 г. относно:Годишен отчет на кмета на община Девин за изпълнението на "Програмата за управление на община Девин за мандат 2019 – 2023 г." за 2023 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО-18 от 31.01.2024 г. относно: Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в община Девин през 2023 г., в това число на план-сметка на дейностите за развитие на туризма в община Девин за 2023 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в община Девин за 2024 г., в т.ч. на план-сметка на дейностите за развитие на туризма за 2024 г.

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО-23 от 07.02.2024 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.12.2023 г. до 31.12.2023 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за IV (четвърто) тримесечие 2023 г.

Докладва:Председател на Общински съвет – Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО-25 от 08.02.2024 г. относно: Определяне стойност на бална единица при формиране възнагражденията на органите на управление на „МБАЛ Девин“ ЕАД по реда на чл. 56 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия

Докладва:Председател на Общински съвет – Девин

 

6. Предложение с Вх. № КО-25 от 26.01.2024 г. относно: Приемане на Програма за управление на община Девин за периода 2023 – 2027 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

 

Материалите по Дневния ред за заседанието на ПК „ЗСПЕ“ може да разгледате на:

http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

 

 

 


 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер