Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Констативен протокол и съобщения във връзка с извършена проверка на сграда с идентификатор 20465.506.371.1, ситуирана в ПИ с идентификатор 20465.506.371 по ККР на гр. Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации