Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Договаряне без обявление ДБО001-2015 Инженеринг ул. Васил Левски Становище по осъществен предварителен контрол за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за проектирането и изпълнението на аварийно-възстановителните работи на обект: ”Подпорна стена укрепваща ул.”Васил Левски” кв.59

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 06 Април 2015г. 15:23ч.

Становище по осъществен предварителен контрол за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за проектирането и изпълнението на аварийно-възстановителните работи на обект: ”Подпорна стена укрепваща ул.”Васил Левски” през о.т. 1629, о.т.1374, о.т. 98 , кв.59 по ПУП на гр.Девин” - отвориread

 

 

Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 
Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

 

Последни заявки
Име на файл Хеш Зулу време
stanovi6te vasil levski.PDF 27j4OhouU2Glb4VqDpd1TLAeBn8= 2015/03/30 14:01:04.0
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер