Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Декларации и регистър на декларациите по ЗПК Регистър за подадени декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК, подадени от кметове на кметства и членове на органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

РЕГИСТЪР ЗА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПК

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ

НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията във връзка с чл. 41, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т.2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити

 

 

 

Дата

 

Вх. №/ Дата

Вх. №/ Дата

1

Аделина Миткова Чолакова

Кмет на кметство

Триград

15.11.2023 г.

отвори

 

1/16.11.2023 г.

отвори

 

2.

Снежана Алдинова Чавдарова

Кмет на кметство

Гьоврен

15.11.2023 г.

отвори

 

2/20.11.2023 г.

отвори

 

3.

Ирина Илиева Кочовска

Кмет на кметство

Брезе

15.11.2023 г.

отвори

 

3/05.12.2023 г.

отвори

 

4.

Дамян Михайлов Ганев

Кмет на кметство

Михалково

15.11.2023 г.

отвори

 

4/07.12.2023 г.

отвори

 

5.

Росен Тодоров Иванов

Кмет на кметство

Стоманево

15.11.2023 г.

отвори

 

5/07.12.2023 г.

отвори

 

6.

Асен Сергеев

Диев

Кмет на кметство

Лясково

15.11.2023 г.

отвори

 

6/07.12.2023 г.

отвори

 

7

Миглена Огнянова

Будакова

Кмет на кметство

Селча

15.11.2023 г.

отвори

     

8

Христина Тошкова Христова

Кмет на кметство

Беден

15.11.2023 г.

отвори

     

9

Велин Крушков

Палигоров

Кмет на кметство

Осиково

15.11.2023 г.

отвори

     

10

Бейхан Наил

Дуран

 

 

Кмет на кметство

Грохотно

 

15.11.2023 г.

отвори

     

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер