Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по наредбата за ОВОС Обявяване на обществен достъп до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за обект „Подпорна стена укрепваща улица от о.т. 6 и о.т. 24, по ПУП на с.Триград”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

 

О Б Я В Я В А М Е:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на обект:Подпорна стена укрепваща улица от о.т. 6 и о.т. 24, по ПУП на с.Триград”.

 

Възложител е Община Девин.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 07.04.2015 г. – 20.04.2015 година, в сградата на Община Девин на ул. „Дружба” № 1, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

 

Лице за контакти: инж. Антоанета Гаджакова – началник отдел „УТИОС”, тел. 03041/59-06.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер