Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Беденски бани“ за обект: „Спа Комплекс „Стиляна“
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 26 Март 2024г. 10:03ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода

от находище „Беденски бани”

 

ОБЕКТ:

„Спа Комплекс „Стиляна“ в УПИ XXX, кв. 68    по плана на гр. Девин на фирма АП „Мениджмънт Груп“ ООД

Цел на заявеното водовземане

Други Цели

 

Водно тяло /подземен воден

обект/, в което се предвижда използването на водите

Находище „Беденски бани”, Община Девин, област Смолян разположено по уширение на долината на р. „Широколъшка” на десния и бряг и отстои на 11 км. Югоизточно от гр. Девин

Системите и съоръжения, за водовземането

 

 
Шахта от вътрешната топлопроводна мрежа на гр. Девин, минаваща по
ул. "Стара планина"

 

Местност,административно- териториална и териториална единица     за съоръженията

ЕКАТТЕ

м. Беденски бани, община Девин,

област Смолян

03112

Заявено водно количество                                                                                                                  

Годишно водно количество:

Q год.= 6042,4 куб.м/год.

Ср.дн.дебит на черпене: = 0,1916 л/сек                                                                  

 

 

           

 

 

 

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

 Срок на обявяване:26.03.2024 - 08.04.2024 г.

  Възражения могат да се подават в 14-дневен срок в деловодството на Общинска администрация - Девин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер