Начало ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ Регистър на местните поделения на вероизповеданията Регистър на местните поделения на вероизповеданията към 01.01.2024 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЩИНА ДЕВИН

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на местните поделения на вероизповеданията по чл. 19 от Закона за вероизповеданията

към 01.01.2024 г.

№ по ред

Наименование на вероизповеданието

Наименование на местното поделение

Седалище на местното поделение

Представител на местното поделение

№ и дата на вписването

1

Българска православна църква

Църковно настоятелство

гр. Девин, община Девин

Иван Василев

№ 57 от 26.03.2009 г.

2

Българска православна църква

Църковно настоятелство

с. Триград, община Девин

Васил Башов

№ 60 от 25.08.2009 г.

3

Българска православна църква

Църковно настоятелство

с. Михалково, община Девин

Сийка Пищалова

№ 61 от 25.08.2009 г.

4

Евангелистка петдесятна църква

Църковно ръководство

гр. Девин, ул. Явор № 6

Енчо Тодоров - председател

№ 1 от 28.09.2016 г.

5

Мюсюлманско изповедание

Мюсюлманско настоятелство

с. Стоманево, община Девин

Мехмед Аранчев - председател

№ 1 от 29.01.2019 г.

6

Мюсюлманско изповедание

Мюфтийско наместничество – Девин към Районно мюфтийство Смолян

гр. Девин, община Девин

Изет Джалев, наместник - районен мюфтия

№ 2 от 09.12.2019 г.

7

Мюсюлманско изповедание

Мюсюлманско настоятелство

гр. Девин, община Девин

Ариф Алов - председател

№ 3 от 09.12.2019 г.

8

Мюсюлманско изповедание

Мюсюлманско настоятелство

с. Гьоврен, община Девин

Джамал Уруков -председател

№ 1 от 11.03.2020 г.

9

Мюсюлманско изповедание

Мюсюлманско настоятелство

с. Беден, община Девин

Веселин Йорданов -председател

№ 2 от 06.04.2020 г.

10

Мюсюлманско изповедание

Мюсюлманско настоятелство

с. Селча, община Девин

Джафер Низамов - председател

№ 3 от 23.09.2020 г.

11

Мюсюлманско изповедание

Мюсюлманско настоятелство

с. Осиково, община Девин

Здравко Джиджов -председател

№ 4 от 23.09.2020 г.

12

Мюсюлманско изповедание

Мюсюлманско настоятелство

с. Грохотно, община Девин

Сали Селим – председател

№ 5 от 12.10.2020 г.

13

Мюсюлманско изповедание

Мюсюлманско настоятелство

гр. Девин, кв. Настан

Андрей Кехайов -председател

№ 7 от 19.11.2020 г.

14

Мюсюлманско изповедание

Мюсюлманско настоятелство

с. Триград, община Девин

Венцислав Балталийски -председател

№ 8 от 17.12.2020 г.

15

Мюсюлманско изповедание

Мюсюлманско настоятелство

с. Лясково, община Девин

Валентин Кушев - председател

№ 1 от 16.04.2021 г.

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер