Начало ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ Регистър на заявленията за достъп до информация Регистър на заявленията за достъп до информация - 2023 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

РЕГИСТЪР

на заявленията за достъп до информация - 2023 г.

Регистрационен

 индекс

Кореспондент 

Адрес

Относно

Решение за предоставяне - пълно, частично/отказ

ДОИ-1/13.01.2023 г.

Фондация "Институт за пазарна икономика"

гр. София

Действащите към 31-ви декември 2021 г. общински търговски дружества и общински предприятия.

Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-2/17.01.2023 г.

Сдружение "Любов на четири лапи-Девин"

гр. Девин

Информация за приют за безстопанствени животни - настаняване, бюджет, лечение, персонал, осиновявания.

Решение за предоставяне на информация.

05-01-6/18.01.2023 г.

А. Кенова

гр. София

Информация за общински детски ясли на територията на община Девин.

Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-5/23.02.2023 г.

М. Илиева

гр. Перник

Информация за детски градини и яслени групи на територията на общината.

Уведомление за удължаване на срока по чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ. Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-6/23.02.2023 г.

М. Илиева

гр. Перник

Брой на медицински специалисти, работещи по трудово правоотношение в самостоятелни детски ясли на територията на всяко населено място към момента.

Уведомление за удължаване на срока по чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ.  Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-7/23.02.2023 г.

М. Илиева

гр. Перник

Предоставяне на информация за приготвянето на храната в детските градини с разкрити яслени групи към тях

Уведомление за удължаване на срока по чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ.  Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-8/23.02.2023 г.

М. Илиева

гр. Перник

Предоставяне на информация за броя на педагогическия персонал, работещ по трудово правоотношение в детските градини на всяко населено място към момента (с изключение на педагогическия персонал назначен в яслени групи към детски градини)

Уведомление за удължаване на срока по чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ.  Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-10/28.03.2023 г.

Фондация "Институт за пазарна икономика"

гр. София

Информация относно декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-11/30.03.2023 г.

Асоциация за инсулт и афазия

гр. София

Информация за граждани с ТЕЛК-решения- данъчни облекчения, стикери за паркиране, придобивки и услуги.

Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-12/26.04.2023 г.

СНЦ Такси клуб България

гр. София

Брой издадени разрешения за таксиметров превоз.

Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-13/04.05.2023 г.

К. Коцева

гр. София

Информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2022 г. по дела срещу решения по ЗДОИ.

Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-14/11.05.2023 г.

Фондация "Институт за пазарна икономика"

гр. София

Информация за размера на избрани данъци и такси.

Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-15/16.05.2023 г.

СНЦ "Алтернативи доброволчество развитие", "Алдора" - Шумен

гр. Шумен

Информация относно отчети за дейността - общински предприятия, за изпълнение на програми и общински планове.

Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-16/22.05.2023 г.

Р. Митева

гр. Девин

Информация относно реконструкция на водопровод в гр. Девин, Настан

Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-17/26.06.2023 г.

Л. Софрониев

гр. Плевен

Финансиране на малките населени места в общината за капиталови разходи.

Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-18/21.08.2023 г.

А.Грозева

гр. Пловдив

Информация за фактури от кредитори за периода 01.01.2018 г. - 01.01.2023 г. - брой, номера, стойност, плащания, копия.

Отказ за предоставяне на информация - след Решение № 2107 от 23.11.2023 г. на АС - Пловдив.

ДОИ-19/07.09.2023 г.

Ж. Чепишев

гр. Девин

Изразходване и разпределение на общински средства.

Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-21/13.11.2023 г.

СНЦ Такси клуб България

гр. София

Информация за таксиметров превоз на територията на общината.

Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-22/27.11.2023 г.

С. Проданова

гр. София

Задължения на общините, съгласно чл. 19 и чл. 22 от ЗУО, свързани със събиране на опасните отпадъци от бита.

Решение за предоставяне на информация.

ДОИ-23/28.11.2023 г.        

П. Запрянов

гр. Димитровград

Информация за предоставяне на второстепенен бюджет на кметствата от общинския бюджет.                              

Решение за предоставяне на информация.       

 

РЕГИСТЪР
на заявленията за достъп до информация - 2023 г.
Регистр индекс Кореспондент   Адрес Относно Решение за предоставяне - пълно, частично/отказ
ДОИ-1/13.01.2023 г. Фондация "Институт за пазарна икономика" гр. София Действащите към 31-ви декември 2021 г. общински търговски дружества и общински предприятия. Решение за предоставяне на информация. 
ДОИ-2/17.01.2023 г. Сдружение "Любов на четири лапи-Девин" гр. Девин Информация за приют за безстопанствени животни - настаняване, бюджет, лечение, персонал, осиновявания. Решение за предоставяне на информация. 
05-01-6/18.01.2023 г. А. Кенова гр. София Информация за общински детски ясли на територията на община Девин. Решение за предоставяне на информация. 
ДОИ-5/23.02.2023 г. М. Илиева гр. Перник Информация за детски градини и яслени групи на територията на общината. Уведомление за удължаване на срока по чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ. Решение за предоставяне на информация.
ДОИ-6/23.02.2023 г. М. Илиева гр. Перник Брой на медицински специалисти, работещи по трудово правоотношение в самостоятелни детски ясли на територията на всяко населено място към момента. Уведомление за удължаване на срока по чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ.  Решение за предоставяне на информация. 
ДОИ-7/23.02.2023 г. М. Илиева гр. Перник Предоставяне на информация за приготвянето на храната в детските градини с разкрити яслени групи към тях  Уведомление за удължаване на срока по чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ.  Решение за предоставяне на информация. 
ДОИ-8/23.02.2023 г. М. Илиева гр. Перник Предоставяне на информация за броя на педагогическия персонал, работещ по трудово правоотношение в детските градини на всяко населено място към момента (с изключение на педагогическия персонал назначен в яслени групи към детски градини) Уведомление за удължаване на срока по чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ.  Решение за предоставяне на информация. 
ДОИ-10/28.03.2023 г. Фондация "Институт за пазарна икономика" гр. София Информация относно декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ Решение за предоставяне на информация. 
ДОИ-11/30.03.2023 г. Асоциация за инсулт и афазия гр. София Информация за граждани с ТЕЛК-решения- данъчни облекчения, стикери за паркиране, придобивки и услуги. Решение за предоставяне на информация. 
ДОИ-12/26.04.2023 г. СНЦ Такси клуб България гр. София Брой издадени разрешения за таксиметров превоз. Решение за предоставяне на информация. 
ДОИ-13/04.05.2023 г. К. Коцева  гр. София Информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2022 г. по дела срещу решения по ЗДОИ. Решение за предоставяне на информация. 
ДОИ-14/11.05.2023 г. Фондация "Институт за пазарна икономика" гр. София Информация за размера на избрани данъци и такси. Решение за предоставяне на информация. 
ДОИ-15/16.05.2023 г. СНЦ "Алтернативи доброволчество развитие", "Алдора" - Шумен  гр. Шумен Информация относно отчети за дейността - общински предприятия, за изпълнение на програми и общински планове. Решение за предоставяне на информация. 
ДОИ-16/22.05.2023 г. Р. Митева гр. Девин Информация относно реконструкция на водопровод в гр. Девин, Настан Решение за предоставяне на информация. 
ДОИ-17/26.06.2023 г. Л.Софрониев гр. Плевен Финансиране на малките населени места в общината за капиталови разходи.  Решение за предоставяне на информация. 
ДОИ-18/21.08.2023 г. А.Грозева гр. Пловдив Информация за фактури от кредитори за периода 01.01.2018 г. - 01.01.2023 г. - брой, номера, стойност, плащания, копия. Отказ за предоставяне на информация - след Решение № 2107 от 23.11.2023 г. на АС - Пловдив.
ДОИ-19/07.09.2023 г. Ж. Чепишев гр. Девин Изразходване и разпределение на общински средства. Решение за предоставяне на информация. 
ДОИ-21/13.11.2023 г. СНЦ Такси клуб България гр. София Информация за таксиметров превоз на територията на общината. Решение за предоставяне на информация. 
ДОИ-22/27.11.2023 г. С. Проданова гр. София Задължения на общините, съгласно чл. 19 и чл. 22 от ЗУО, свързани със събиране на опасните отпадъци от бита. Решение за предоставяне на информация. 
ДОИ-23/28.11.2023 г. П. Запрянов гр. Димитровград  Информация за предоставяне на второстепенен бюджет на кметствата от общинския бюджет. Решение за предоставяне на информация. 
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер