Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Дневен ред за заседание на ПК „Здравеопазване, социална политика. Екология“ на 22.04.2024 г. (понеделник) от 17:10 часа в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 17 Април 2024г. 13:33ч.

image

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – девин


  ЗАСЕДАНИЕ НА ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА. ЕКОЛОГИЯ“

на 22.04.2024 г. (понеделник) от 17:10 часа в Община Девин

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО-52 от 15.03.2024 г. относно: Отчет за изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация за 2023 година.

Докладва: Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО-53 от 15.03.2024 г. относно: Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. ноември 2023 г. до м. декември 2023 година.

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО-59 от 02.04.2024 г. относно: Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Девин през 2023 г. и предстоящи задачи за 2024 година.

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО-60 от 03.04.2024 г. относно: Разглеждане Годишен отчет за дейността на Център за обществена подкрепа „Слънчо” – гр. Девин за 2023 година.

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО-61 от 03.04.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 20465.502.248 и изграждането в него - плувен басейн и сграда с идентификатор 20465.502.248.1.

Докладва: Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО-65 от 08.04.2024 г. относно: Отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, гр. Девин (ЦПЛР-ОДК) за 2023 година.

Докладва: Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО-78 от 15.04.2024 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.01.2024 г. до 29.02.2024 г.

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

Материалите по Дневния ред за заседанието на ПК „ЗСПЕ“ може да разгледате на:

http://79.124.20.10/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер