Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Дневен ред за заседание на ПК „Здравеопазване, социална политика. Екология“ на 24.06.2024 г. (понеделник) от 17:00 часа в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 21 Юни 2024г. 09:53ч.

image

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – девин


 

ЗАСЕДАНИЕ НА ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА. ЕКОЛОГИЯ“

на 24.06.2024 г. (понеделник) от 17:00 часа в Община Девин

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО-107 от 17.06.2024 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г.

Докладва:Председател на Общински съвет – Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО-112 от 19.06.2024 г. относно: Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2023 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО-113 от 19.06.2024 г. относно: Приемане на Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Девин към 31.12.2023 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

Материалите по Дневния ред за заседанието на ПК „ЗСПЕ“ може да разгледате на:  http://79.124.20.10/

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер