Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Дневен ред за заседание на ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура“ на 24.06.2024 г. (понеделник) от 17:00 часа в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 21 Юни 2024г. 09:57ч.

image

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – девин


 

ЗАСЕДАНИЕ НА ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ,

ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА“

на 24.06.2024 г. (понеделник) от 17:00 часа в Община Девин

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО-108 от 17.06.2024 г. относно: Изменение на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2024 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО-112 от 19.06.2024 г. относно: Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2023 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО-113 от 19.06.2024 г. относно: Приемане на Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Девин към 31.12.2023 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

Материалите по Дневния ред за заседанието на ПК „ОМДСТК“ може да разгледате на:  http://79.124.20.10/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер