Начало СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Всички физически и юридически лица, притежаващи недвижими имоти, транспортни средства или извършващи патентна дейност на територията на община Девин, могат да направят справка задължимите от тях местни данъци и такса битови отпадъци онлайн, чрез използване на уебстраница с адрес:

https://79.124.20.61/OnlineReportWSClient/

За тази цел е необходимо да имате личен ПИН код, който можете да получите срещу представен документ за самоличност в служба „Местни данъци и такси” гр. Девин, ул. „Орфей” № 1, Център за административнообслужване.

При поява на съобщение в уеб браузъра за проблем със сертификата за сигурност, кликнете върху линка за продължаване към уебстраницата и я задайте като безопасна за посещение.

Калкулатор за изчисляване на данъка за леки и товарни автомобили до 3.5 тона в община Девин може да бъде използван на адрес:

 

https://cartax.uslugi.io/#Смолян/ДЕВИН

 

 Предоставяме възможност за заплащане на местни данъци и такса битови отпадъци по следните начини:

  • В брой - на гише 1 Местни данъци и такси - КАСА в Центъра за административно обслужване.
  • Чрез ПОС терминално устройство - на гише №1 Местни данъци и такси - КАСА в Центъра за административно обслужване.
  • На касите на "Български Пощи" ЕООД , Изипей АД и ФАСТ ПЕЙ.
  • Онлайн през касите на ИЗИПЕЙ в страната, през интернет системите ИПЕЙ и iCard от целия свят, както и безкасово посредством информационната система на ФАСТ ПЕЙ.
  • По банков път – по посочените сметки на община Девин и кодове за видове плащания.
  • По електронен път чрез Централен виртуален ПОС терминал (ЦВПОС).

Линкът за ИПЕЙ еhttps://www.epay.bg/v3main/front (през него всеки човек ще може да влиза директно и да използва регистрацията си в ИПЕЙ за плащане)

Линкът за ИЗИПЕЙ еhttp://www.easypay.bg/?p=offices_list (тук се отваря списъкът с   всички офиси на ИЗИПЕЙ в България с точния адрес и работното време на касите. Списъкът се актуализира непрекъснато)

Линкът за iCardе: https://icard.com/bg/taxes (може да използвате мобилното приложение iCard, което е налично безплатно в Google Play и App Store)

Община Девин е присъединена към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация с цел предоставяне на електронна административна услуга „Извличане на справка за дължими данъци и други публичноправни задължения и плащането им по електронен път чрез Централен виртуален ПОС терминал” на Министерство на електронното управление (МЕУ).

Към ЦВПОС може да се достъпи на адрес: https://pay.egov.bg/.

 Потребителите на електронните услуги на НАП могат да проверяват задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини в сайта на приходната агенция. За достъп до услугата е необходим или безплатният персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Услугата е възможна благодарение на Министерството на финансите, където повечето от общините в България изпращат данни за задълженията за местните налози.

Задълженията в онлайн справката се визуализират към определена дата, като от НАП обръщат внимание, че заплащането на местните данъци трябва да стане по сметките на съответната община – по местонахождение на недвижимия имот или по регистрация на превозните средства.

Допълнителна информация за ползването на електронната услуга може да се получи на информационния телефон на НАП 0700 18 700.

 

Онлайн справка - отвори

Списък на всички общини включени в проверката - изтегли файл

 

 БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА ПРИХОДИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И ТАРИФИ

СЛУЖБА „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

IBAN: BG79IABG74918402562400

BIC: IABGBGSF

ТБ „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК", клон СМОЛЯН

 

 

КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Окончателен годишен (патентен) данък включително данък таксиметров превоз

44

14

00

Данък върху недвижимите имоти

44

21

00

Данък върху наследства

44

22

00

Данък върху превозните средства

44

23

00

Такси за битови отпадъци

44

24

00

Данък при придобиване на имущества

по дарения и възмезден начин

44

25

00

Туристически данък

44

28

00

Други данъци

44

34

00

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

44

40

00

Приходи от наеми на имущество

44

41

00

Приходи от наеми на земя

44

42

00

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

44

43

00

Дарения, помощи и други безвъзмездно

получени суми от страната

44

51

00

Глоби, санкции и неустойки,наказателни лихви, обезщетения и начети

44

65

00

Други неданъчни приходи

44

70

00

Такси за технически услуги

44

80

01

Такси за ползване на детски градини

44

80

02

Такси за административни услуги

44

80

07

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44

80

08

Такси за ползване на общежития и други по образованието

44

80

10

Такси за гробни места

44

80

11

Туристически такси

44

80

12

Такси за притежаване на куче

44

80

13

Други общински такси

44

80

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер