Начало ОБЯВЛЕНИЯ За хотелиерите Подновяване на категорията на категоризираните туристически обекти
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

На вниманието на хотелиери и ресторантьори!

 

 

Закона за туризма, обнародван в ДВ, бр. 30 от 26.03.2013г., въвежда срок на издаденото удостоверение за определяне на категорията на туристическите обекти – 5 години.

Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти е регламентирано в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма и то трябва да се извърши както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 2014 г.;

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. - през 2015 г.;

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.;

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.;

5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.;

6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г.

            Лицата, извършващи дейност в категоризираните през 2006 и 2007 г. туристически обекти, трябва да предприемат незабавни действия и да заявят подновяване на категорията на обектите до края на 2015 г.

Във връзка с подновяването на категорията на обектите е необходимо да подадете в Община Девин Заявление за потвърждаване или промяна на категорията. В противен случай, тя се прекратява с изтичането на срока.

Образци на заявленията могат да бъдат изтеглени от следния адрес: http://devin.bg/files/hotelieri/zaqvlenie%20potvarjdavane%20na%20kategoriq.doc

Ако през годините след първоначалната категоризация на даден обект са направени промени в обстоятелствата, т.е. променил се е собственикът или стопанисващото лице, то удостоверението, издадено при тази промяна, е валидно до изтичане на срока на основната категоризация.

За подновяване на категорията се заплаща такса по сега действащата Тарифа за таксите по Закона за туризма.

За контакти и повече информация – тел. 0879221512 г-жа Ирина Юрукова-гл.сп.”Туризъм, защита на потребителя, проекти и програми”

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер