Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински жилища Проекто-списъци на граждани с установени жилищни нужди за 2015 година
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

ПРОЕКТО –СПИСЪК

 

НА  ПОСТЪПИЛИ МОЛБИ – ДЕКЛАРАЦИИ НА ГРАЖДАНИ, ОДОБРЕНИ ЗА   НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

 

І ГРУПА – няма

 

 

 

 

 

 

 

  ІІ  ГРУПА – няма

 

 

 

 

 

 

 

                ІІІ ГРУПА

 

 

1.

Роза Илиева Корчева

-

1

 

 

 

 

 

                 ІV ГРУПА

 

 

1.

Таня Ангелова Христова

3

5

2.

Капка Искренова Атанасова

2

4

 

 

 

 

 

                  V ГРУПА

 

 

1.

Ценка Сашева Ангелова

3

4

2.

Светлозар Младенов Фъзлов

1

2

3.

Любчо Тихомиров Альошев

-

2

4.

Айше Далова Дуранова

1

6

5.

Румяна Руменова Дупчева

-

1

6.

Снежана Асенова Памукчиева

1

2

7.

Станислав Руменов Искренов

-

1

8.

Бистра Иванова Александрова

-

1

9.

Фатма Юсеинова Асанова

-

1

10.

Сребрина Чавдарова Бодурова

-

1

11.

Илия Пеев Гергьовски

-

1

12.

Росица Ефтимова Хавина

-

2

13.

Гюлфие Рамаданова Коджова

-

1

14.

Роза Орлинова Звездова

1

2

15.

Мариана Владимирова Сертова

1

2

16.

Кристина Асенова Славкова

-

2

17.

Ангелина Антимова Кликова

-

1

18.

Денис Фанков Генчев

-

1

19.

Слави Емилов Атанасов

-

1

20.

Светослав Иванов Птухин

-

2

21.

Красимир Митков Хаджиев

-

2

22.

Росица Стефанова Гаджакова

-

1

23.

Димитър Димитров Димитров

-

1

24.

Десислава Емилова Бошнакова

-

2

25.

Атанаска Ангелова Чавдарова

6

7

26.

Николай Венелинов Фъзлов

2

5

27.

Славчо Фиданов Арнаудов

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОЕКТО – СПИСЪК

 

НА ЛИЦАТА НАСТАНЕНИ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА ПОСОЧЕНИ В чл. 3 ОТ НАРЕДБА № 3 ЗА 2015 ГОДИНА

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

1.

Румяна Руменова Дупчева

-

1

2.

Снежана Асенова Памукчиева

1

2

3.

Станислав Руменов Искренов

-

1

4.

Бистра Иванова Александрова

-

2

5.

Фатма Юсеинова Асанова

-

1

6.

Капка Искренова Атанасова

2

4

   7.

Сребрина Чавдарова Бодурова

-

1

8.

Любчо Тихомиров Альошев

-

2

9.

Илия Пеев Гергьовски

-

1

10.

Росица Ефтимова Хавина

-

1

11.

Гюлфие Рамаданова Коджова

-

1

12.

Роза  Орлинова Звездова 

1

2

13.

Мариана Владимирова Сертова

1

2

14.

Кристина Асенова Славкова

-

1

15.

Светослав Иванов Птухин

-

2

16.

Ангелина Антимова Кликова

-

1

17.

Росица Стефанова Гаджакова

-

1

18.

Денис Фанков Генчев

-

1

19.

Айше Далова Дуранова

1

6

20.

Ценка Сашева Ангелова

3

4

21.

Светозар Младенов Фъзлов

1

2

22.

Слави Емилов Атанасов

-

1

23.

Красимир Митков Хаджиев

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТО – СПИСЪК

 

НА ЛИЦАТА  ОДОБРЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

 

 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

1.

Румяна Руменова Дупчева

-

1

2.

Фатма Юсеинова Асанова

-

1

3.

Светослав Иванов Птухин

-

2

4.

Росица Стефанова Гаджакова

-

1

5.

Светозар Младенов Фъзлов

1

2

6.

Слави Емилов Атанасов

-

1

7.

Красимир Митков Хаджиев

-

2

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер