Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Договаряне без обявление ДБО005-2015 Строителен надзор Договор с изпълнител за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на аварийно-възстановителни работи на обекти на община Девин по четири обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 20 Май 2015г. 14:03ч.

Договор с изпълнител за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на аварийно-възстановителни работи на обекти на община Девин по четири обособени позиции:

Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: ”Подпорна стена в УПИ II, кв.75 по ПУП на гр.Девин”.

Обособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: ”Подпорна стена на ул.”Кокиче”, кв.Саята, гр.Девин, между кв.49 и кв.53 по ПУП на гр.Девин, през о.т. 591, о.т. 592, о.т. 593”.

Обособена позиция 3: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: ”Подпорна стена укрепваща ул.”Васил Левски” през о.т. 1629, о.т.1374, о.т. 98 , кв.59 по ПУП на гр.Девин”.

Обособена позиция 4: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: ”Подпорна стена укрепваща главен път в с.Триград, кв.31 по ПУП на с.Триград”

 

Договор - отвори

Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 
Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

Последни заявки
Име на файл Хеш Зулу време
dogovor nadzor bedstviq.pdf CLxdtdfiah5at/8SetCTvkTPgRA= 2015/05/20 11:02:18.0
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер