Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция медиатор
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 20 Май 2015г. 16:45ч.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Девин кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция медиатор) по Проект „Осигуряването на най-добрия старт на децата в живота – гаранция за бъдещето на Община Девин”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip..  Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на ТУК.      

            1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Основни изисквания

  • да са физически лица;
  • да имат завършено средно образование;
  • да познават местните уязвими общности в община Девин, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
  • да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;
  • да не са в конфликт на интереси;
  • да не са участвали в разработването на Проект Осигуряването на най-добрия старт на децата в живота – гаранция за бъдещето на Община Девин на община Девин .
  • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

1.2. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

            2. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 29.05.2015 г.

 

Примерна бланка на професионална биография може да изтеглите от ТУК

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:

(1)специфичен опит, съответстващ на заданието                                     - 30

(2)  квалификации и компетентност за изпълнение на заданието           - 70

                                                                                             

                                                                                                          Общо точки   - 100

Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00часа..

Документите могат да се изпращат:

- по електронен път на адрес:

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

- на хартия на адрес:

п.к. 4800, гр.Девин, ул. „Дружба”№1

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер