Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) ОП002 СМР по проекти с две обособени позиции Протокол №1 по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции - за втора обособена позиция

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 04 Юни 2015г. 13:24ч.

Протокол №1 по чл.68, ал.7 от ЗОП за разглеждане на документите и информацията в плик №1 по реда на чл.68, ал.7 от ЗОП в обявената открита процедура по ЗОП с предмет "Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти но община Девин по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект „Обновяване на градски парк „Острова“ и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска“ и Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект „Туристическа атракция „Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна“  - отвори

 

 

 

 

Удостоверяване на време

 


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

 

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 


Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

 

Последни заявки
Име на файл Хеш Зулу време
protokol1_razglegdane.pdf NOUgYNLGiP7yg4/edXzVR3bPL4Y= 2015/06/04 10:18:31.0
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер