Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за плащания по обществени поръчки Плащания по договори за ОП, включително авансови Информация за извършено плащане по договорите за обществени поръчки, включително за авансови плащания. Дата на създаване 11.06.2015 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на плащане /в лв./
248/03.04.2015г. "Пирс-Д" ООД, гр.Пловдив "Възстановяване на подпорна стена зад училище "Христо Ботев" в кв.11 по ПУП на с.Лясково и "възстановяване на ПС на улица м/у о.т.156 и 161 в кв.18"-с.Лясково чл.3 0000000436/08.05.2015г. 14.05.2015г. 135711,86
504/10.12.2014г. ЕТ"Велин Маринов-Равел" "Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Девин за оперативни сезони 2014/2015 г. и 2015/2016г." чл.4 0000000147/05.05.2015г. 14.05.2015г. 28452,29
47/25.01.2013г. "Архонт" ЕООД, гр.София Изготвяне на технически проекти за кандидатстване по Национална схема за зелени инвестиции на Националния Доверителен Екофонд за обекти: ОДЗ "Изворче", ОДЗ "Здравец" и Дом на културата чл.9 0000000152/28.01.2014г. 19.05.2015г. 9095,00
508/11.12.2014г. ДЗЗД "Интегриран план Девин", гр.София "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.Девин" чл.15 0000000002/15.05.2015г. 27.05.2015г. 35298,03
             
  Изготвил:      Мисли Къртълова        
             
  Съгласувал:      Надежда Ризова        
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер