ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Община Девин ще санира шест блока по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

На 12 юни 2015 г. е подписан шестият тристранен договор по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Българска банка за развитие, областния управител и кмета на община Девин. Последният подписан договор е за сграда, в която собственик на един апартамент, не членуващ в сдружението на собствениците, отказва да подпише Декларация за съгласие за осигуряване на достъп по образец (приложение 12) Това представлява 2 % от самостоятелните обекти в сградата и попада в обхвата на допустимите 5% съгласно изменените от 10 май 2015 г. Методически указания по Програмата.

Така в община Девин са обхванати и ще бъдат санирани всички жилищни сгради с над 36 жилища. Това са блоковете на улица „Васил Левски”, известни като К-1, К-2 и К-3. Другите три блока са Д-3, Д-4 и Д-5, намиращи се на улица „Руен” и улица „Рожен”.

Всички регистрирани сдружения на собствениците в община Девин и в регистър Булстат са осем, а подписаните договори между тях и кмета на общината са седем. На 25 юни 2015 г. е регистрирано в банката изпратеното искане за финансиране по Националната програма и за седмия подписан договор между кмета на общината и Сдружение на собствениците „Гребенец, гр. Девин, община Девин, ул. Освобождение” № 58”. Сградата на този адрес е с 33 самостоятелни обекта с жилищно предназначение и също попада в изключенията на Програмата, което гласи, че по изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат да бъдат одобрявани и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.

Актуална информация за подадените Заявления за интерес и финансова помощ и за напредъка по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Девин се публикува и обновява на интернет страницата на община Девин - www.devin.bg в секция „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер