Начало ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ Публичен регистър за разпоредителните сделки Регистър на разпоредителните сделки за 2008 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Регистър на разпоредителните сделки за 2008 г. PDF Печат Е-поща

Р Е Г И С Т Ъ Р

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ ЗА ПЕРОДА 01.01.2008г. до 31.12.2008г.

Данъчна и

пазарна оценка

Пазарна оценка опр.от ОбС

Цена на сделката

Данни за имота по АОС

Начин за разпореждане

Решение № на ОбС Девин

приобретател

1

2

3

4

5

6

7

1.

374.10лв.

1305лв.

1305лв.

1305лв

част от УПИ-ХХVІІ, кв.15,гр.Девин

с площ 87кв.м.

Замяна

№19/23.01.2008г.

Найден Ф.Байрактаров

гр.Девин

2.

150.50лв.

700лв.

700лв.

700лв.

част от УПИ-ХІІІ,кв.15

гр.Девин с площ 35 кв.м.

Продажба

/ликвидиране на съсобственост/

№54/24.04.2008г

Бинка, Ивелина, Румен Паничарови и Галя Дамбова

гр.Девин

3.

2623лв.

4110лв.

4110лв.

4110лв.

УПИ-ХІХ,кв.56 гр.Девин

с площ 610кв.м.

Продажба/ право на собственост при ОПС/

№216/10.10.2007г.

Владимир и Адриан Солакови, Захаринка Токина

гр.Девин

4.

3021.80лв.

3198лв.

3198лв.

3198лв.

УПИ-ІІ,кв.77 гр.Девин

с площ 521 кв.м.

Продажба/ право на собственост при ОПС/

№18/23.01.2008г.

Стоян и Тотка Бечеви гр.Смолян

5.

580лв.

810лв.

2000лв.

2000лв.

част от УПИ-ХІІІ,кв.28 гр.Девин с площ 100кв.м.

Продажба/ право на собственост при ОПС/

№46/17.04.2008г.

Севдалина и Красимир Банкатев, Теменужка Белилова

гр.Девин

6.

2199.40лв.

2859лв.

2859лв.

2859лв.

УПИ-І,кв.1 с.Чуруково

с площ 1580 кв.м.

Продажба/ право на собственост при ОПС/

№222/1.11.2007г.

Петър,Танка, Ангел и Екатерина Учикови

гр.Пловдив

7.

58320лв.

157624.50лв.

360000лв.

360000лв.

УПИ-V,кв.2 гр.Девин

с площ 18000кв.м.

Продажба/ право на собственост при ОПС/

№78/30.05.2008г.

„Девин” АД

гр.Девин

8.

1376 лв.

1890лв.

3200лв.

3200лв.

УПИ-ХІV,кв106 гр.Девин с площ

320 кв.м.

Продажба/ право на собственост при ОПС/

№87/27.06.2008г.

Северин Сл.Стоянов

гр.Девин

9.

1548лв.

6372лв.

6372лв.

6372лв.

УПИ-І,кв.9 гр.Девин с площ 360кв.м.

Продажба /право на собственост при ОПС/

№102/25.07.2008г.

Левен Федев Младенов

гр.Девин

10.

1479лв.

4695.50лв.

4696.50лв.

4696.50лв.

УПИ-VІ,кв.4 с.Михалково с площ 510кв.м.

Продажба/ право на собственост при ОПС/

№123/28.08.2008г

Сийка, Мариана и Димитър Гуглеви

с.Михалково

11.

6915.80лв.

17197.10лв.

33196лв.

33196лв.

Част от УПИ-ХІ, кв.50 гр.Девин с площ 1333кв.м.

Ликвидиране на съсобственост и замяна

№79/30.05.2008г.

ЕТ ”Иванка Доспатлиева – Юлиана”.

гр.Девин

12.

-

367.65лв

367.65лв.

367.65лв.

УПИ-ІV,кв.14 с.Михалково

с площ 45кв.м.

Продажба/ право на собственост при ОПС/

№122/28.08.2008г.

Дамян Ганев

с.Михалково

13.

307.40

250лв.

312лв.

312лв.

ОПС за УПИ-Х,кв.62 гр.Девин за 15кв.м.

ОПС

№50/24.04.2008г.

ЕVN България

КЕЦ Девин

гр.Девин

14.

-

354лв.

354лв.

354лв.

ОПС-УПИІХ,кв.56 гр.Девин за 60кв.м.

ОПС

№103/25.07.2008г

Росен Ст.Апостолов

гр.Девин

15.

1414.70лв-

-

-

безвъзмездно

ОПС-УПИ-ХVІ,кв.65 гр.Девин за 696кв.м.

ОПС

№109/25.07.2008г.

Петър и Севда Узунови

гр.Девин

16.

1088лв.

111лв.

150лв.

150лв.

ОПС-УПИ-ХХХ,кв.2

с.Триград за 80кв.м.

ОПС

№37/20.03.2008г.

Цветан Славоков

с.Триград

17.

1638.30лв.

210лв.

250лв.

250лв.

ОПС-УПИ-ІІІ,кв.15 гр.Девин за 32кв.м.

ОПС

38/20.03..2008г.

Никола Иванов Пеевски

гр.Девин

18.

588.80лв.

1014лв.

1224.91лв.

1224.90лв.

ОПС-УПИ-ІІ,кв.16

с. Грохотно за 576кв.м.

ОПС

№85/01.07.2008г.

Сунай Салиев Картълов

с.Грохотно

19.

584.80лв.

1514.83лв.

1514.83лв.

1514.83лв.

част от УПИ-ІІІ, кв.140

гр.Девин с площ 136кв.м.

Ликвидиране на съсобственост

№185/28.09.2007г.

№53/24.04.2008г.

Альоша Глухов

гр.Девин

20.

7.20лв.

820лв.

1295лв.

1295лв.

Земеделски имот пл.№143045,ливада ,десета категория,м.Патлейно зем.Девин с площ 2677кв.м.

Замяна

№91/27.06.2008г.

Северин Яс.Низамов гр.Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер