Начало ОБЯВЛЕНИЯ МЕСТНИ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ - 2015г. Съобщение във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове, насрочени на 25.10.2015 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Щ И Н А         Д Е В И Н

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

             Общинска администрация гр.Девин уведомява избирателите, че във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове, насрочени на25.10.2015 година, могат да подават писмени заявления до кмета на Община Девин , кметовете на кметства и кметските наместници за:

1.Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци/чл.43,ал.1,изр.1 от ИК в срок до 17.10.2015г. /, Приложение №7-МИ от изборните книжа.

 

2.Вписване на избиратели в избирателния списък по настоящ адрес/чл.36, ал.1 и 2 от ИК/. Вписването се извършва след писмено искане до Общинска администрация гр. Девин и кметствата в съставните села в срок до 10.10.2015г. включително – Приложение №12-МИ от изборните книжа.

 

3.За гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявлениятя се подаватот избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение. Същите се подават не по-късно от 20 дни преди изборния ден в писмена форма, чрез заявление по образец ,подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината в срок до 19.10.2015г. включително.Приложение №16-МИ от изборните книжа.

 

4.За изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден/чл.39, ал.2 от ИК/ Приложение №11-МИ от изборните книжа.

 

5.За вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък/чл.27,ал.3,4 и 6 от ИК/Приложение №10-МИ от изборните книжа.

 

6.За вписване в избирателен списък – част II се попълва декларация обр.Приложение №8-МИ от изборните книжа - /чл.408,ал.1 във връзка с чл.396, ал.2 от ИК/, не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

                                              

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер