Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Постоянни комисии Състав на постоянните комисии /ПК/ и техните председатели в Общински съвет – Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходСъстав на постоянните комисии /ПК/ и техните председатели в Общински съвет – Девин PDF Печат Е-поща

 

1. ПК Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” (ПК „БФЕФП”)

Председател: Венета Стамова Тодорова

Членове: Николай Петров Люнчев

Росица Красимирова Чолакова

Веско Веселинов Банкатев

Ангел Асенов Ликов

Георги Гетов Гетов

Наташа Владимирова Василева

 

 

2. ПК „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

Председател: Руси Вадимов Чаушев

Членове: Красимир Росенов Даскалов

Николай Петров Люнчев

Ясен Северинов Низамов

Свилен Хариев Виденов

Юлиян Велков Семчев

Наташа Владимирова Василева

 

 

3. ПК: „Здравеопазване и социална политика. Екология.” („ЗСПЕ”).

Председател: Росица Красимирова Чолакова

ЧленовеНаташа Владимирова Василева

Божидар Юриев Корчев

Георги Гетов Гетов

Венета Стамова Тодорова

Андрей Рашков Кехайов

Рамадан Мехмедалиев Фезов

 

 

4. ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” („ОМДСТК”).

 Председател: Ангел Асенов Ликов

ЧленовеВелизар Викторов Шанов

Божидар Юриев Корчев

Андрей Рашков Кехайов

Юри Юриев Поюклийски

Веско Веселинов Банкатев

Ясен Северинов Низамов

 

 

5.ПК „Противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” (ПК „ПКПУКИ”).

 

Председател:  Божидар Юриев Корчев

Членове:Ангел Асенов Ликов

Андрей Рашков Кехайов

Росица Красимирова Чолакова

Веско Веселинов Банкатев

Ясен Северинов Низамов

Николай Петров Люнчев

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер