Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти От 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г. община Девин ще продължи реализирането на проект „Обществена трапезария” с финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме жителите на гр. Девин, че от 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г. община Девинще продължи реализирането на проект „Обществена трапезария” с финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП.

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга трябва да подадат нови Заявления-декларации /по образец/ до Кмета на Община Девин, Заявление-декларация за ползване на услугата от дете се подава от неговия законен представител.

Деца, за които е невъзможно да бъде подадено Заявление-декларация от законен представител, ползват услугата по реда на чл.20, ал.4, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

24.09.2015год. е крайният срок, в рамките на който лицата следва да подадат в Деловодството на общината Заявление-декларация, придружено със следните документи: медицински (от ТЕЛК или ЛКК); справка за размера на пенсията/дохода; документ за това, че лицето е безработен/учащ се.

 

 

Община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер