Начало ОБЯВЛЕНИЯ Замени на общински имоти Обявление за замяна в гр. Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЩИНА ДЕВИН

гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1, тел.03041/ 21 74, факс 26-61, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

О Б Я В Л Е Н И Е

В община Девин са постъпили предложения за откриване процедура за замяна на имоти общинска собственост с имоти частна собственост както следва:

1. Общинската част от УПИ - VІ, кв.51 по ПУП на гр.Девин утвърден със заповеди РД№ 1004/16.10.1980г. и №154/28.03.2008г. с площ 416/2005 идеални части АОС№ 1127/05.06.2008г. с част от имот пл.№ 1481/бивш пл.№1397 / с площ 170 кв.м. в кв.51 по ПУП на гр.Девин утвърден със заповеди РД№ 1004/16.10.1980г. и №154/28.03.2008г. собственост на „ИСА –ИНЖЕНЕРИНГ” гр.София по Н.А. №117/11.10.2004г.

2. Общинската част от УПИ – V, кв.51 по ПУП на гр.Девин с площ 320/1272 идеални части АОС №1126/05.06.2008г. с част от имот пл.№ 1395, в УПИ-V, кв.51 по ПУП на гр.Девин утвърден със заповеди РД№ 1004/16.10.1980г. и №154/28.03.2008г. с площ 11 кв.м. , собственост на Пламен Захариев и Анелия Панайотова Н.А №181/18.10.2004г. и №23/22.10.2004г. и част от имот пл.№1396, в УПИ-ІV, кв.50 по ПУП на гр.Девин утвърден със заповеди РД№ 1004/16.10.1980г. и №154/28.03.2008г. с площ 150 кв.м. . собственост на Пламен Захариев и Анелия Панайотова Н.А. №123/2006г.

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

инж. ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер