Начало Обучения
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Проект по ОПАК за обучение на служителите

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ”

Договор № М13-22-92/01.08.2014 г. по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Успешно приключи проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения” 3783
2 Покана за участие в закриваща пресконференция по проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения” 2609
3 Проведе се обучение по Вътрешно-организационни комуникативни умения и екипен подход на служители от Общинската администрация - Девин 3619
4 Проведе се първото обучение за развитие на ключови компетентности на служителите от Общинска администрация – Девин 3500
5 Проведоха се седем специализирани обучения в Института по публична администрация на служители от Общинска администрация – Девин 2867
6 Служители на Общинската администрация - Девин повишават квалификацията и професионалните си учения чрез специализирани обучения в страната 4899
7 Покана за участие в откриваща пресконференция по проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения” 2641
8 Публична покана за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител за провеждане на обучения за развитие на ключови компетентности. 3100
9 Стартира проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения” 2562
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер