ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ОП002 СМР по проекти с две обособени позиции

Номер в Регистъра на обществените поръчки  631642 от 03.11.2014 г. (00009-2014-0010)

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Информация за изпълнението на договори за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции 1989
2 Допълнително споразумение към договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции 3041
3 Договор и приложения за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции - за втора обособена позиция 2072
4 Протокол №2, Протокол №3 и решение на комисията по обособена позиция 2: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект "Туристическа атракция "Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна"" 2141
5 Отваряне на ценовите оферти по обособена позиция 2: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект "Туристическа атракция "Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна"" 2342
6 Протокол №1 по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции - за втора обособена позиция 2223
7 Договор и приложения за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции 2158
8 Протокол №2, Протокол№3 и Решение за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции 2601
9 Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции 2336
10 Заповед за удължаване на срока за работа на комисията за провеждане на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка 6715
11 Протокол №1 по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции 2539
12 Разяснение по обществена поръчка СМР по проекти с две обособени позиции 2557
13 Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции 2807
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер