ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ДБО002-2015 Строителство с. Триград

Номер в Регистъра на обществените поръчки 649926 от 23.02.2015 г.  (00009-2015-0002)

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с изпълнител и договор с подизпълнител за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на аварийно-възстановителни работи на обект: ”Подпорна стена укрепваща главен път в с.Триград, кв.31 по ПУП на с.Триград” 5746
2 Становище по осъществен предварителен контрол за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на аварийно-възстановителни работи на обект: ”Подпорна стена укрепваща главен път в с.Триград, кв.31 по ПУП на с.Триград” 1567
3 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на аварийно-възстановителни работи на обект: ”Подпорна стена укрепваща главен път в с.Триград, кв.31 по ПУП на с.Триград” 1545
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер