ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ДБО004-2015 Инженеринг ул. Освобождение

Номер в Регистъра на обществените поръчки 649930 от 23.02.2015 г.  (00009-2015-0004)

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с изпълнител и договор с подизпълнител за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за проектирането и изпълнението на аварийно-възстановителните работи на обект: ”Подпорна стена в УПИ II, кв.75 по ПУП на гр.Девин” 1824
2 Становище по осъществен предварителен контрол за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за проектирането и изпълнението на аварийно-възстановителните работи на обект: ”Подпорна стена в УПИ II, кв.75 по ПУП на гр.Девин” 1476
3 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за проектирането и изпълнението на аварийно-възстановителните работи на обект: ”Подпорна стена в УПИ II, кв.75 по ПУП на гр.Девин” 1802
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер