ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ОП003 Проектиране и СМР с пет обособени позиции

Номер в Регистъра на обществените поръчки  676472 от 08.07.2015 г. (00009-2015-0006)

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на проектиране и строително-монтажни работи в съответствие с инвестиционна програма на Община Девин за 2015 г. - за втора обособена позиция 1757
2 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на проектиране и строително-монтажни работи в съответствие с инвестиционна програма на Община Девин за 2015 г. - за четвърта обособена позиция 1936
3 Договор и приложения по трета обособена позиция 2280
4 Договор и приложения по първа обособена позиция 2081
5 Договор и приложения по втора обособена позиция 2055
6 Договор и приложения по четвърта обособена позиция 2090
7 Протокол №1, №2 и №3 на комисията по разглеждане, класиране и оценка, решение за обявяване на изпълнител по четири обособени позиции и решение за прекратяване на пета обособена позиция 2141
8 Отваряне на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на проектиране и строително-монтажни работи в съответствие с инвестиционна програма на Община Девин за 2015 г. приета от Общински съвет - Девин по пет обособени позиции 2226
9 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на проектиране и строително-монтажни работи в съответствие с инвестиционна програма на Община Девин за 2015 г. приета от Общински съвет - Девин по пет обособени позиции 2293
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер