ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

ОП006 Инженеринг във връзка с НПЕЕМЖС

Номер в Регистъра на обществените поръчки  685568 от 02.09.2015 г. (00009-2015-0010)

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договори с приложения за обществена поръчка с предмет:Изпълнение на Инженеринг–проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на гр.Девин, община Девин с шест обособени позиции 1476
2 Протокол №2, №3 и Решение относно обществена поръчка с предмет:Изпълнение на Инженеринг–проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на гр.Девин, община Девин с шест обособени позиции 1256
3 Съобщение относно обществена поръчка с предмет:Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на гр.Девин, община Девин с шест обособени позиции 1434
4 Съобщение относно обществена поръчка с предмет:Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на гр.Девин, община Девин с шест обособени позиции 1255
5 Протокол №1 за отваряне на офертите за участие в открита процедура с предмет: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с НПЕЕМЖС на територията на гр.Девин, община Девин с шест обособени позиции 1436
6 Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет:Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на гр.Девин, община Девин с шест обособени позиции 2507
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер