ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер

Последни публикации

СOO2016-01 Ремонт на общински сгради
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по две обособени позиции" - за първа обособена позиция 1024
2 Договор с изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по две обособени позиции" - за втора обособена позиция 850
3 Протокол за резултатите от дейността на комисията за разглеждане и оценка на офертите за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по две обособени позиции" 1013
4 Второ разяснение по чл. 189 от ЗОП за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по две обособени позиции" 1102
5 Разяснение по чл. 189 от ЗОП за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по две обособени позиции" 1765
6 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по две обособени позиции" 1879
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер