ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ПС2016-05 Строит. надзор на проекти по 2 позиции
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с приложенията към него по втора обособена позиция в публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект на община Девин по две обособени позиции 1226
2 Договор с приложенията към него по първа обособена позиция в публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект на община Девин по две обособени позиции 860
3 Съобщение за изготвено и публикувано решение за избор на изпълнител в публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект на община Девин по две обособени позиции 1047
4 Решение за избор на изпълнител в публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект на община Девин по две обособени позиции 2669
5 Протокол за разглеждане на ценовите предложения и доклад за работата на комисията за публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект на община Девин по две обособени позиции 1195
6 Съобщение за отваряне на ценовите оферти за публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект на община Девин по две обособени позиции 1015
7 Протокол за разглеждане на допълнително представени документи и оценка на техн. предложения в публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект на община Девин по две обособени позиции. 1316
8 Протокол за разглеждане на документите за съответствие с изискванията на възложителя в публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект на община Девин по две обособени позиции. 1240
9 Публичнво състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект на община Девин по две обособени позиции. 1672
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер