ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СOO2016-08 Оценка за съответствието на проекти
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договори с изпълнител и приложения за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите на проекти на община Девин по три обособени позиции. 1404
2 Протоколи за резултатите от дейността на комисията за разглеждане и оценка на офертите за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите 1558
3 Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите 1977
4 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите на проекти на община Девин по три обособени позиции. 1919
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер