Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2017-07 Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информaция и комуникация по проект

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СOO2017-07 Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информaция и комуникация по проект
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с изпълнител и приложения за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информaция и комуникация по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ ... 938
2 Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информaция и комуникация по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните ... 1071
3 Разяснения за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информaция и комуникация по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор ... 1109
4 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информaция и комуникация по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор за безвъзмездна ... 1260
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер