Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2017-15 „Ремонт на общински сгради и читалище на територията на Община Девин" по подобекти

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СOO2017-15 „Ремонт на общински сгради и читалище на територията на Община Девин" по подобекти
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински сгради и читалище на територията на Община Девин" по подобекти 964
2 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на общински сгради и читалище на територията на Община Девин" по подобекти. 720
3 Разяснение по чл.189 от ЗОП за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на общински сгради и читалище на територията на Община Девин" по подобекти. 2046
4 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на общински сгради и читалище на територията на Община Девин" по подобекти. 1635
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер