Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2018-03 Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по пет обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СОО2018-03 Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по пет обособени позиции
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договори с изпълнители и приложения към договорите за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на сгради – общинска собственост на терит. на Община Девин по пет обособени позиции 1089
2 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Основен ремонт на сгради – общинска собственост на терит. на Община Девин по пет обособени позиции 1146
3 Обява и информация за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по пет обособени позиции 1313
4 Отговор на искане по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по пет обособени позиции 1540
5 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по пет обособени позиции 1512
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер