Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2018-06 Инженеринг подпорна стена и и водосток за укрепване на пътя Тешел-Триград –Кестен

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СOO2018-06 Инженеринг подпорна стена и и водосток за укрепване на пътя Тешел-Триград –Кестен
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка с предмет: Изпълнение инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и СМР на обект: „Възстановяване и изграждане на подпорна стена и водосток за укрепване на пътя Тешел ... 1156
2 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: Изпълнение инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и СМР на обект: „Възстановяване и изграждане на подпорна ... 1128
3 Обява и информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за предмет: Изпълнение инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и СМР на обект: „Възстановяване и изграждане на ... 1363
4 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Изпълнение инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и СМР на обект: „Възстановяване и изграждане на подпорна стена и водосток за укрепване на пътя Тешел-Триград –Кестен ... 1612
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер