Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2019-01 Изпълнение на инженеринг на обект: Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СOO2019-01 Изпълнение на инженеринг на обект: Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР/на обект: Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин 519
2 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет : Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР/на обект: Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин 530
3 Обява и информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за предмет: Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР/на обект: Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин 598
4 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР/на обект: Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин 808
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер