Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2019-02 Изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СOO2019-02 Изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете”
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на Обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете” 523
2 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на Обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете” 572
3 Обява и информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на Обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете” 1200
4 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на Обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете” 1345
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер