Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Пряко договаряне ПД2019-02 Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ПД2019-02 Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 113
2 Договор с приложенията към него за обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин” 486
3 Обявление за възложена обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин” 407
4 Протоколи, доклад и решение за избор на изпълнител за процедура чрез пряко договаряне с предмет:Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на централна ... 606
5 Обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет:Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин” 523
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер