Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява С002019-6 Ремонт сгради по две об.поз.ОП1 ВиК ОДЗ "Изворче" и ОП2 Ремонтна покрив на Прют за кучета

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

С002019-6 Ремонт сгради по две об.поз.ОП1 ВиК ОДЗ "Изворче" и ОП2 Ремонтна покрив на Прют за кучета
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договори с приложенията към тях за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на сгради по две позиции: Ремонт на водопроводна инсталация в сградата на ОДЗ "Изворче" и Ремонт на покрива на временен приют ... 644
2 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на сгради по две позиции: Ремонт на водопроводна инсталация в сградата на ОДЗ "Изворче" и Ремонт на покрива ... 385
3 Информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на сгради по две позиции: Ремонт на водопроводна инсталация в сградата на ОДЗ "Изворче" и Ремонт на покрива на временен ... 474
4 Основен ремонт на сгради -общинска собственост по две обособени позиции: ОП1 "Ремонт на ВиК в сградата на ОДЗ "Изворче", гр. Девин и ОП2 "Ремонт на покрива на временен приют за безтопанствени кучета" 479
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер