Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2019-07 Обществен превоз на пътници по линия линия Девин-Беден-Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СОО2019-07 Обществен превоз на пътници по линия линия Девин-Беден-Девин
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Девин-Беден -Девин 304
2 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Девин-Беден -Девин 361
3 Информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Девин-Беден -Девин 363
4 Общ. поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Девин-Беден -Девин 523
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер