Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2019-10 Извършване на превоз на ученици по транспортна схема за учебната 2019/2020 г. по пет обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СОО2019-10 Извършване на превоз на ученици по транспортна схема за учебната 2019/2020 г. по пет обособени позиции
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договори с изпълнител и приложения към договорите за обществена поръчка с предмет: „Извършване на превоз на ученици по транспортна схема за учебната 2019/2020 г. по пет обособени позиции" - за позиции 1, 2 и 3 474
2 Съобщение за прекратяване на на обществена поръчка с предмет: „Извършване на превоз на ученици по транспортна схема за учебната 2019/2020 г. по пет обособени позиции" - за обособени позиции 4 и 5 350
3 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на превоз на ученици по транспортна схема за учебната 2019/2020 г. по пет обособени позиции" 528
4 Информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Извършване на превоз на ученици по транспортна схема за учебната 2019/2020 г. по пет обособени позиции" 373
5 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на превоз на ученици по транспортна схема за учебната 2019/2020 г. по пет обособени позиции 579
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер