Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2019-13 Доставка на строителни материали за нуждите на Община Девин, ОП „БКС-Девин” и Ф."Образование"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СОО2019-13 Доставка на строителни материали за нуждите на Община Девин, ОП „БКС-Девин” и Ф."Образование"
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Девин, Общинско предприятие „БКС-Девин”, гр. Девин и Функция „Образование“ 415
2 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Девин, Общинско предприятие „БКС-Девин”, гр. Девин и Функция „Образование“ 454
3 Информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Девин, Общинско предприятие „БКС-Девин”, гр. Девин и Функция „Образование“ 514
4 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Девин, Общинско предприятие „БКС-Девин”, гр. Девин и Функция „Образование“ 513
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер