Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-02 Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” и авторски надзор - 2 обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СОО2020-02 Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” и авторски надзор - 2 обособени позиции
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договори с изпълнител и приложения към договорите за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” и упражняване на авторски надзор по време на строителството... 476
2 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” и упражняване на авторски надзор по време на строителството... 477
3 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” и упражняване на авторски надзор по време на строителството по две обособени позиции 717
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер