Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-09 Инженеринг на улици на територията на община Девин по четири обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СОО2020-09 Инженеринг на улици на територията на община Девин по четири обособени позиции
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Анекси към сключени договори с изпълнител за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на улици на територията на община Девин“ по четири обособени позици 360
2 Договори с изпълнител и приложения към договорите за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на улици на територията на община Девин“ по четири обособени позици 418
3 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: "Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на улици на територията на община Девин“ по четири обособени позици 578
4 Обява и информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: "Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на улици на територията на община Девин“ по четири обособени позиции 383
5 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на улици на територията на община Девин“ по четири обособени позиции 710
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер