Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-10 Доставка на сървъри, компютърни конфигурации, периферни устройства и копирни машини

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СОО2020-10 Доставка на сървъри, компютърни конфигурации, периферни устройства и копирни машини
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Доставка на сървъри, компютърни конфигурации, периферни устройства и копирни машини за нуждите на Общинска администрация –Девин ... 425
2 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на сървъри, компютърни конфигурации, периферни устройства и копирни машини за нуждите ... 422
3 Обява и информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на сървъри, компютърни конфигурации, периферни устройства и копирни машини за нуждите ... 553
4 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Доставка на сървъри, компютърни конфигурации, периферни устройства и копирни машини за нуждите на Общинска администрация –Девин, Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на ... 658
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер